CONTACT


ODWOŁANIA

ODWOŁANIA

W Kancelarii Seana Sabeti posiadamy doświadczenie w wielu dziedzinach sporów sądowych. Czasami spory sądowe i werdykty mogą skutkować odwołaniami do sądów wyższej instancji. W ciągu ostatnich 26 lat stworzyliśmy wysoce szanowaną praktykę odwoławczą, aby pomóc klientom osiągnąć znaczące korzyści związane z odwołaniami.

Nasza kompleksowa praktyka odwoławcza jest w pełni zintegrowana z naszymi praktykami sądowymi i regulacyjnymi. Z naszego doświadczenia wynika, że ta zintegrowana struktura praktyki zapewnia najbardziej wszechstronne spojrzenie na sprawę i umożliwia nam świadczenie najlepszej obsługi klientom, którzy chcą odwołać się w swoich sprawach do sądów wyższej instancji.

Zadzwoń do nas już dziś: (516) 333-4030